Halo

Łomianki

Wspólnie tworzymy nasze miasto

Kandydat nr 7 okręgu 2

Kandydatka na radną nr 7 z okręgu 2

Sylwia Żygadło

Witam Sąsiadów z Łomianek i tych dalszych i bliższych mojemu rodowitemu osiedlu czyli Osiedle Trylogia/Powstańców. Ci którzy mnie zdążyli już poznać - wiedzą, że działam i to lubię, że zauważam potrzeby i dążę do ich naprawienia, że lubię rozmawiać długo o naszym małym miasteczku i jego problemach zarówno z poziomu szkolnego jak i osiedlowego czy ogólnołomiankowskiego. Robię to ponieważ lubię mieć wpływ na swoje otoczenie najbliższe, te w którym moja Córka i kiedyś starszy Syn, spędza połowę dnia czyli na ich okręgową szkołę podstawową, działając z pozytywnym skutkiem w Radzie Rodziców od wielu lat czy to przewodnicząc jej czy pracowicie działając w tle.

Co chcę zmienić w moim najbliższym otoczeniu?

Chciałabym zawalczyć o darmowy dojazd wszystkich dzieci łomiankowskich do szkół ponadpodstawowych mieszczących się na terenie Warszawy, z powodu braku takowych szkół w Łomiankach to jest konieczność a nie wybór takiej lokalizacji!

W naszych Łomiankach konieczne są inwestycje w infrastrukturę szkolną, nie tylko tą co ma powstać, ale już w istniejącą by podążała z duchem czasu i nowoczesnością.

Niezbędne są rozwiązania, dzięki którym znów poczujemy się bezpieczniej w naszej małej ojczyźnie. Czy dotyczące przejść dla pieszych i ich lepszego doświetlenia jak i doświetlenia przystanków autobusowych bo wiele tonie w ciemnościach o poranku czy o zmroku, czy to dofinansowanie Straży Miejskiej i Policji na więcej etatów by nasi mieszkańcy mogli poznać osobiście swoich Dzielnicowych na ich patrolach by można poczuć się bezpieczniej na spacerach, w czasie powrotu z pracy czy szkoły w godzinach gdy słońce już dawno zaszło.

Stworzenie miejsc postojowych dla rowerów czyli „Rowerowe Parkuj i Jedź” przy przystankach autobusowych.

Z myślą o osobach starszych przywrócenie autobusu do Szpitala Bielańskiego.

Kandydat nr 8 okręgu 2

Powróć do kandydatów